BALANSIRANJE

Preduzeće u raznim formama organizovanja bavi se proizvodnjom mašina i opreme

za balansiranje više od 30 godina.

Temelj delatnosti dali su Mašinski fakultet Beograd i primena aktuelnih VDI preporuka

i ISO standarda u ovoj oblasti.

 

Danas nudimo usluge:  

 

Balansiranja na mašini:           

- Rotori elektromotora

- Ventilatori

- Radna kola

 

 

 

 

 

Balansiranje na objektu

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizacija postojećih balans mašina